ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารและชั้นเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร

            7 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ฐานประดู่ 59 ได้เข้ามาดำเนินการ อำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเรียน โดยรอบอาคารเรียน ชั้นเรียนต่างๆ รวมถึงบริเวณที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยรวมกันอื่นๆ ภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร่น่า2019(COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร