ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน

          19 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้พนักงานอาคารสถานที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในทุกห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ รวมถึงบริเวณต่างๆ โดยรอบโรงเรียนที่ใช้สอยร่วมกัน หลังจากนักเรียนเดินทางกลับบ้านเลิกเรียนในวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันและฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้นักเรียนกลับมาเรียน On Site อีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปได้อย่างปลอดภัย และเพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนอีกด้วย