จิตอาสาพระราชทาน รับมอบอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน

          30 พฤษภาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร จิตอาสาพระราชทานเขตบางคอแหลม รับมอบอาหารปรุงสุก และน้ำดื่มพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในแคมป์คนงานในเขตพื้นที่บางคอแหลม ที่ได้รับผลกระทบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยรับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนดังกล่าวในช่วงเวลา 11.30 น. และ 16.30 น.