งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของครูลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ ซึ่งภายในพิธี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกต่อครูลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>