กิจกรรมประกวดร้องเพลง ชมรม To Be NumBer 1

        22 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ชมกิจกรรมการประกวดร้องเพลง จากชมรม To be Number 1 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนของทางโรงเรียน เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยนอกจากกิจกรรมร้องเพลงแล้วทางชมรมยังมีกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่นๆที่นักเรียนชื่นชอบและให้ความสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย