คณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

5 ตุลาคม 2563 นายปิยวัฒน์  สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางคอแหลมจ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม  ได้นำแจกันดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดี  กับท่านเกรียงไกร  จงเจริญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร