คณะครู บุคลากรร่วมแสดงความยินดีและส่งผู้บริหารย้าย

16 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง และเดินทางไปส่ง นายสุรจิต ตันติวิทยากร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ตัวแทนครู ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้ และของที่ระลึก ในโอกาสการย้ายในครั้งนี้ให้แด่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้ ด้วยความยินดียิ่ง