ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

21 สิงหาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  มอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษา  นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563