ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด

     18 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ข้าราชการครู ร่วมส่งกำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดราชสิงขร “ทีมอย่าลองกั(ญ)น” ที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 เกียรติบัตรและทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,693 ทีม นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 12,668 คน ทั่วประเทศ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 703 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 51 สถาบัน ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด โดย YNAC : Youth Network Against Cannabis” และชมรมสื่อดีดิจิตอล (D New Media) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมพลังกันทำสื่อสร้างสรรค์ให้เยาวชนสุขได้โดยไม่พึ่งกัญชาและยาเสพติด