ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนวัดราชสิงขร “ทีมอย่าลองกั(ญ)น” ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด

             16 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดราชสิงขร “ทีมอย่าลองกั(ญ)น” ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด ซึ่งนักเรียนได้ร่วมสร้างสรรค์สื่อหนังสั้น และคลิปรณรงค์ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Tiktok ทั้งนี้จะได้เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ World Peace Valley 3 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา