ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

21 สิงหาคม 2563  จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชสิงขร  มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563