ขวัญและกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากร

       9 กุมภาพันธ์ 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครู  บุคลากรโดยมอบของขวัญ พร้อมอวยพรวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์   ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบของรางวัลพิเศษ เนื่องจากกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน  โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)