ขวัญและกำลังใจบุคลากร

         9 ธันวาคม 2563 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหาร บุคลากร ที่เกิดในเดือนธันวาคม โดยคณะครูร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันคล้ายเกิด ให้กับนายธเนศ ชัยชนะธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร และเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากรอีกด้วย