ขยายผลโครงการนำร่องผ้าอนามัยฟรี

          11 กรกฎาคม 2566  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในการขยายผลการดำเนินโครงการนำร่อง “นโยบายผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจ และสุขภาพที่ดี ของท่านผู้ว่าชัชชาติ  สิทธิพันธ์  การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพผู้ก่อตั้งโครงการยังฝัน (YoungFun)  และวิทยากรพิเศษจาก โครงการยังฝัน , Dentsu และ Greenpeace  ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยประจำเดือนและเพศศึกษา แก่นักเรียนหญิงระดับชั้น ป.4-ม.3 โรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 227 คน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดราชสิงขร

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1LIw0PWUzpekUp0feRwaz84qBoubA52Pj?usp=sharing