กิจกรรม K-pop Academy Voclass

        28 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การสนับสนุนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม K-pop Academy Voclass ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กับการเต้น K-pop จากผู้ที่มีความสามารถซึ่งเป็นนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นที่ร่วมงานกับศิลปินชาวเกาหลี อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดต่อยอดความฝันของนักเรียน และนักเรียนจะได้รับโอกาสไปแสดงโชว์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย