กิจกรรม Big Cleaning Day

     28 มกราคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะผู้ติดตาม ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยการต้อนรับของ  นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดชั้นเรียน รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ (Big Cleaning Day) โดยผู้อำนวยการเขต ได้เยี่ยมชมชั้นเรียนและพบปะคุณครู บุคลากรในระหว่างการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน หลังจากปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด