กิจกรรม “ก้าวแรกลูกรัก”

📣 ประกาศ โรงเรียนวัดราชสิงขร

👧👦 เรื่อง การจัดกิจกรรมก้าวแรกลูกรัก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1

📆 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

⏰️ 08.00 – 10.30 น.

📚 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.45 น.

❤️ รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากประกาศด้านล่าง