กิจกรรมไหว้เจ้าวันตรุษจีน

       11 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  นำข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร  ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้เทพเจ้าเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564 โดยใช้ผลไม้และขนมมงคลในการเซ่นไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล