กิจกรรมไหว้เจ้าวันตรุษจีน 2565

      31 มกราคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำข้าราชการครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 โดยประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย