กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใส

     21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร   เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใส โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 12 (จันทร์เที่ยงเนตรวิเศษ) ได้เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์