กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

        3 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยจัดหน่วยเลือกตั้งประจำห้องเรียนแต่ละห้อง เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม(social distancing) ซึ่งมีผู้ลงสมัคร 2 พรรคผลการเลือกตั้ง ได้แก่เบอร์ 2 พรรค อนาคตราชสิงขร ด้วยคะแนนเสียง 70 คะแนน ต่อ 58 คะแนน