กิจกรรมอบรม “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน”

   16 มีนาคม 2564   นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม บางคอแหลมรวมพลัง สร้างสังคมปลอดบุหรี่ “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน” โดย นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  ให้การต้อนรับ   ในการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 100 คนเข้าร่วมการอบรม  นักเรียนได้เรียนรู้ ถึงโทษของการสูบบุหรี่ ที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเอง  ผู้อื่น และสังคม  พร้อมทั้งวิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ พร้อมทั้งการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าอบรมด้วย