กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

“คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด”

8 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2565 โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนางนพมาศ ซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่กิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก