กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

       22 สิงหาคม 2566  นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายอภิชาติ นิลภาทย์ และนางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีการประกวดแข่งขันตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ เช่น การแข่งขันระบายสีภาพ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม อีกทั้งมีกิจกรรมการประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล และกิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศในรายการแข่งขันการประกวดทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 10 ฐานกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้ และ ความสนุกสนาน รวมถึงประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียนอีกด้วย

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>