กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          18 สิงหาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้ชมการแสดง science show ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการแสดง science show ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศในรายการแข่งขันการประกวดทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้ และ ความสนุกสนาน รวมถึงประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียนอีกด้วย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  https://drive.google.com/drive/folders/1cq5c61ey9c05EkQ6UaPsZsiP2z33i-0Y?usp=sharing