กิจกรรมสวดมนต์โพชฌังคปริตร และเจริญจิตตภาวนา

               20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดราชสิงขร พระอารามหลวง นำโดย นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นำข้าราชการครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร หรือโพชฌังคสูตร และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร