กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566

            11 สิงหาคม 2566  นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมวางพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาท ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จำนวน 11 คน มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ รวมถึงชมกิจกรรมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเพื่อแม่ และเพลงคือหัตถาครองพิภพ ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดราชสิงขร นอกจากนี้นักเรียนจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร และทางสาธารณะพื้นที่ใช้สอยร่วมกันบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชสิงขร

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>