กิจกรรมวันเอดส์โลก “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”

1 ธันวาคม 2563  นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตบางคอแหลม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 (จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก  โดย นายธีระ มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการให้คำแนะนำการป้องกันการติดต่อของโรคเอดส์  ให้นักเรียนตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคติดต่อดังกล่าว  นอกจากนี้ได้ให้ความรู้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การป้องกันโรคไวรัสทางเดินหายใจ RSV และการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  อีกด้วย