กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี2567

3 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชน โดยภายในกิจกรรมประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร และร่วมกับข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณภายในและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน