กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี2566

                        2 มิถุนายน 2566 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยนำข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และกลุ่มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดราชสิงขร เข้าร่วมกิจกรรม  โดยในกิจกรรมประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีการผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากร นักเรียน และกลุ่มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณภายในและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนด้วยความพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1jAcVWJ4xCHG_tnKG3k1LJ26tUx6MZGfN?usp=sharing