กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว

          27 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากร นักเรียนและคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร และทางสาธารณะพื้นที่ใช้สอยร่วมกันบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชสิงขร