กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11  สิงหาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)  ประจำปีพุทธศักราช 2563  นำโดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธี   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร  โดยประธานในพิธีได้ถวายพานพุ่มสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  และลงนามถวายพระพร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดในรายการต่าง ๆ  การแสดงเทิดพระคุณแม่  การขับทำนองเสนาะ  และการร้องเพลงของนักเรียน