กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

            26 มิถุนายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีการแสดงชุด “คำมั่นสัญญา” จากนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการโชว์ขับร้องเพลงคำมั่นสัญญาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและบทพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง จากมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง อีกทั้งมีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ระบายสีภาพ คัดลายมือ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1w8m7vsMnHJ3FOP0myJ5ImjMYIqo_zDYI?usp=sharing