กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด

     20 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติดและสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-29 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีการประกวดแข่งขันตลอดช่วง 2 สัปดาห์ และภายในวันจัดกิจกรรมได้มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ระบายสีภาพ คัดลายมือ ประกวดคลิปแนะนำหนังสือ นอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งนักเรียนได้รับชมการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายบัวเกี้ยวนางตานี จากชมรมการแสดงโขนอีกด้วย