กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2566

          21 กันยายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในกิจกรรมวันสันติภาพสากล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ได้อ่านสารสันติภาพเนื่องวันสันติภาพสากลประจำปี 2566 จากนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และเด็กหญิงสุภาพร กิจสวัสดิ์ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมอ่านสารสันติภาพจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เพื่อเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>