กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้กำกับลูกเสือ ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และตัวแทนเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธี ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และพิธีถวายราชสดุดี   นอกจากนี้ได้นำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น สะพานลอยและป้ายรถประจำทาง ถนนหน้าโรงเรียน และบริเวณภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร