กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2567

        21 พฤษภาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนฟังเทศนาและเวียนเทียน ณ พระอุโบสถ วัดราชสิงขร (พระอารามหลวง)