กิจกรรมวันมาฆบูชา

     25 กุมภาพันธ์ 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   และข้าราชการครู  นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ฟังธรรมเทศนา   จัดป้ายนิเทศประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันมาฆบูชา และนำดอกไม้ธูปเทียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา รอบพระอุโบสถ ณ วัดราชสิงขร   พระอารามหลวง