กิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

           4 สิงหาคม 2566 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางภัณฑิรา  อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีการประกวดแข่งขันตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบของการทำกิจกรรมแข่งขันร่วมกันเป็นห้องเรียน “เก่งยกห้อง” ได้แก่ การแข่งขันท่องอาขยานในแต่ละระดับชั้น และแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นอนุบาล 1 นอกจากนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งนักเรียนได้รับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>