กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม

           2 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งนำชุดการแสดงจินตลีลา และการแสดงโขน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร