กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

            26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดราชสิงขรจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้รับเกียรติจากนางวาสนา บูรณกิติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะผู้บริหารเขต ดร.ปวิน แพทยานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในกิจกรรมทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และทำพิธีเผาทำลายยาเสพติด จากนั้นนำนักเรียนและผู้ร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้าน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ  :

https://drive.google.com/drive/folders/1aT2Q7RlyxDkL6IsmpbBQhvIIEHAHXaDn?usp=sharing