กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2567

                           31 พฤษภาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเห็นความสำคัญและปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยนักเรียนและครูร่วมรณรงค์ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้าใจถึงอันตรายที่มาพร้อมกับการสูบบุหรี่ด้วยการทำกิจกรรมให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรับชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมติแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร