กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         4 ธันวาคม 2563 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน จองถนน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร