กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

            11 สิงหาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมวางพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาท ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จำนวน 11 คน มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ รวมถึงชมกิจกรรมการแสดงโขนชุดพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  นอกจากนี้นักเรียนจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร และทางสาธารณะพื้นที่ใช้สอยร่วมกันบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชสิงขร

ดาวน์โหลดและชมภาพกิจกรรมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1UB5oiVD1nhNQ5VS1yuWp0sERjnn73Bum?usp=sharing