กิจกรรมวันคริสต์มาส 2566

      25 ธันวาคม 2566 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ และกิจกรรมที่ทำในวันคริสต์มาส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>