กิจกรรมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

         31 มกราคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบจักรยาน พร้อมของขวัญวันเด็ก ที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี หน่วยงานและองค์กร ต่าง ๆ ในการสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยครูประจำชั้นได้ทำการรับมอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน และทำกิจกรรมมอบให้นักเรียน แต่ละห้องต่อไป