กิจกรรมพาน้องเที่ยวชม Disney100 Village at Asiatique

         14  มิถุนายน  2566  นายธีระ   มงคลเจริญลาภ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมพาน้องเที่ยวชม Disney100 Village at Asiatique ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากท่านผู้ว่าชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ เปิดโอกาสการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่อยู่ในสังกัดพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการเอเชียทีค เดอะ
ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/drive/folders/158T6aNIAt5yDpApktY0Xdr208eJJO9b4?fbclid=IwAR1kUft4Phwz_H0XD7SHCdh5My2mnho3seL_uKiqk91JWeERaoI_sAXLaOc