กิจกรรมปันรอยยิ้ม อิ่มความรู้

          17 ธันวาคม 2563 วิทยากรและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เข้ามาจัดกิจกรรมปันรอยยิ้ม อิ่มความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้ ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ Portfolio นำเสนอผลงานของตนเอง