กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดราชสิงขร

        26-29 มกราคม 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดราชสิงขร  โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมมือทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนหลังจากหยุดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (COVID-19) โดยการพัฒนามุมสนามเด็กเล่น ทาสีพื้นบริเวณทางเข้าโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจ และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร