กิจกรรมประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์ “วิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12”

       21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวประกอบกุล กล่มอารมย์ นางสาวพจนา พรานพนัส ข้าราชการบำนาญ และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตัดสินผลการประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์เนื่องในกิจกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 เขตบางคอแหลม โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว กำหนดระยะเวลา 2 วัน เพื่อเหลื่อมเวลาการประกวด ทั้งนี้ได้จัดการประกวดทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ผู้เข้าประกวดได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด